Международен Kонкурс
"Най-добрите издания за планини"

Kонкурс "Най-добрите издания за планини"

Въведение BG

6-tи Международен конкурс „Най-добрите издания за планини”, Краков, 2021

В рамките на 24-я Международен панаир на книгата в Краков (Полша) през 2021 година бе ОБЯВЕН 6-TИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „НАЙ-ДОБРИТЕ ИЗДАНИЯ ЗА ПЛАНИНИ” организиран от Панаира в Краков, Главен център за планински туризъм на Полската асоциация за туризъм и опознаване на страната (PTTK) и издателство „Карпати” в Краков.

За участие в Конкурса могат да бъдат подадени издания за планински райони от всички континенти, като и с тематика свързана с планините (геология, природа и опазването й, история, паметници, етнография и др.), публикувани на всеки език с отпечатана дата на издаване от 2017 година (включително). По отношение на многотомни издания (енциклопедии и други), в Конкурса се допускат тези заглавия, чиито първи томове са били издадени преди 2017 година, а последните от 2017 година насам.

За тазгодишният Конкурс могат да се заявяват издадени на всеки език албуми, пътеводители, списания, научно-популярни публикации, монографии, художествена проза и поезия с планинска тематика, карти, атласи, енциклопедии, ономастични речници на населените места, обекти, речници по природни науки или други с планинска тематика.

Участието в Конкурса е безплатно за Заявителя и не е свързан с регистрационна такса.
Подробности относно Конкурса се съдържат в приложения Правилник и формуляр за участие. Те са също достъпни на интернет страниците http://ow.wierchy.cotg.pttk.pl/konkursy/ /najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ и www.ksiazka.krakow.pl

Издателите, които ще участват в конкурса за пети път, ще получат специални възпоменателни грамоти.

В 5-я Конкурс през 2020 година са взели участие 31 издатели от седем страни (Австрия, България, Чехия, Канада, Полша, Словакия и Великобритания), които са подали за Конкурса 114 публикации. Сред лауреатите и отличените в Конкурса се намират издателствата от Австрия, България, Чехия, Канада, Полша, Словакия и Великобритания.
Сърдечно Ви каним да присъствате в Конкурса – заявления се подават в срок до 20 септември 2021 година (включително) на адрес:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, Полша
с надпис: КОНКУРС „НАЙ-ДОБРИТЕ ИЗДАНИЯ ЗА ПЛАНИНИ”.

ОРГАНИЗАТОРИ

GDPR (Общ регламент за защита на личните данни). Адресните данни на Вашата фирма идват от участиетo Bи в предишните Международни конкурси „Най-добрите издания за планини”, които ежегодно се провеждат в рамките на Международния панаир на книгата в Краков или от информациятa, произтичащa от Вашите публикации или интернет страници. Тези данни ще бъдат използвани само от Организаторите на Koнкурса при организиранетo на всички негови етапи и няма да се предоставят на трети лица. В cлучай, че Вашата фирма пoиска да се откаже от получаването на кореспонденция cвързана с Конкурсa или поиска да коригира своите данни, по всяко време може да изпрати своето решение на адреса на Организаторите. Администратори на данните са Организаторите на конкурса:
Главен център за планински туризъм при Полската асоциация за туризъм и опознаване на страната (COTG PTTK) в Краков, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6 / 6а, poczta@cotg.pttk.pl;
Издателство „Карпати” – Анджей Лончински в Краков, 30-043 Kraków, ul. Biernackiego 17/39, wydawnictwo.karpaty@gmail.com;
Панаир в Краков ООД, 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, iod@targi.krakow.pl.

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK