Mezinárodní soutěž
"Nejlepší publikace o horách"

Soutěž "Nejlepší publikace o horách"

Úvod CZ

6. ročník Mezinárodní soutěže „Nejlepší publikace o horách”, Krakov 2021

V rámci 24. Mezinárodního knižního veletrhu v Krakově (Polsko) v roce 2021 byla vyhlášena 6. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ „NEJLEPŠÍ PUBLIKACE O HORÁCH”, jejímiž pořadateli jsou Veletrhy Krakov, Ústřední středisko pro horskou turistiku Polské turisticko-vlastivědné společnosti a Nakladatelství Karpaty – Andrzej Łączyński v Krakově.

Do soutěže mohou být přihlášeny publikace o horách ze všech světadílů a s tématikou spojenou s horami (geologie, příroda a její ochrana, historie, památky, etnografie a jiné), které byly vydány v libovolném jazyce a s vytištěným datem vydání od roku 2017 (včetně). U vícesvazkových publikací (encyklopedie a jiné) lze do soutěže přihlásit publikaci jako celek i v případě, že první svazky vyšly před rokem 2017 a další byly vydávány po roku 2017.

Do letošní soutěže lze přihlásit alba, průvodce, vědecko-populární publikace, časopisy, monografie, prózu a poezie s horskou tematikou, mapy, atlasy, a encyklopedie, slovníky místních názvů, přírodovědné slovníky a jiné publikace s horskou tematikou, vydané v libovolném jazyce.

Účast v soutěži je zdarma pro přihlašovatele publikace a není spojena s úhradou registračního poplatku. Podrobné informace týkající se soutěže se nacházejí v přiložených pravidlech a na přihlášce. Tyto informace jsou rovněž dostupné na webových stránkách:  http://ow.wierchy.cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ a www.ksiazka.krakow.pl.

Vydavatelé, kteří se soutěže zúčastní již popáté obdrží zvláštní pamětní diplomy.

5. ročníku soutěže v roce 2020 se zúčastnilo 31 vydavatelů ze sedmi zemí (Rakousko, Bulharsko, Česko, Kanada, Polsko, Slovensko a Velká Británie), kteří do soutěže přihlásili celkem 114 publikaceí. Mezi vítězi a oceněnými účastníky soutěže byla nakladatelství z Rakouska, Bulharska, Česka, Kanady, Polska, Slovenska a Velké Británie.

Srdečně Vás zveme, abyste se zúčastnili soutěže. Přihlášky na 6. ročník Mezinárodní soutěže „Nejlepší publikace o horách” budou přijímány do dne 20. září roku 2021 (včetně). V tomto termínu se přihlášky a exempláře přihlašovaných publikací musejí ocitnout na níže uvedené adrese:

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6,
31-010 Kraków, Polsko, s přípisem: KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH” (SOUTĚŽ „NEJLEPŠÍ PUBLIKACE O HORÁCH”).

POŘADATELÉ

RODO. Adresní údaje Vaší firmy máme k dispozici v důsledku účasti v dosud proběhlých Mezinárodních soutěžích Nejlepší publikace o horách, které probíhají každý rok v rámci Mezinárodního knižního veletrhu v Krakově anebo z informací pocházejících z Vašich publikací nebo webu. Tyto údaje budou pořadateli soutěže využívány výhradně během organizování všech etap soutěže a nebudou předávány třetím osobám. Pokud Vaše firma vyjádří vůli resignace na korespondenci týkající se této soutěže anebo bude chtít upravit údaje o Vaší firmě, může v každé chvíli o tom uvědomit pořadatele prostřednictvím jeho adresy. Správci údajů jsou pořadatelé soutěže:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK v Krakově, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a, poczta@cotg.pttk.pl;
Wydawnictwo „Karpaty” Andrzej Łączyński v Krakově, 30-043 Kraków, ul. Biernackiego 17/39, wydawnictwo.karpaty@gmail.com;
Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, iod@targi.krakow.pl

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK