Medzinárodná súťaž
"Najlepšie publikácie o horách"

Súťaž "Najlepšie publikácie o horách"

Predstavenie SK

6. medzinárodná súťaž „Najlepšie publikácie o horách“, Krakov 2021

W rámci 24. medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove (Poľsko) bola v roku 2021 vyhlásená 6. MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ „NAJLEPŠIE PUBLIKÁCIE O HORÁCH“, ktorej organizátormi sú Veľtrh v Krakove, Centrálne stredisko horskej turistiky Poľského turisticko-vlastivedného spolku PTTK a vydavateľstvo „Karpaty“ – Andrzej Łączyński v Krakove.

Do súťaže môžu byť prihlásené publikácie vydané v ľubovoľnom jazyku o horských oblastiach zo všetkých kontinentov, ako aj s tematikou spojenou s horami (geológia, príroda a jej ochrana, dejiny, pamiatky, etnografia a iné), ktoré sa ukázali s vytlačeným dátumom vydania od roku 2017 (vrátane). V prípade viaczväzkových publikácií (encyklopédie a iné) môžu byť do súťaže zaradené celé, aj keď ich prvé zväzky vyšli pred rokom 2017, ale posledné zväzky boli vydané po roku 2017.

Do tohtoročnej súťaže môžu byť prihlásené albumy, turistický sprievodcovia, populárno-vedecké publikácie, monografie, časopisy, krásna literatúra a poézia s horskou tematikou, mapy, atlasy a encyklopédie, toponymické, prírodovedné alebo iné slovníky s horskou tematikou.

Účasť v súťaži je pre prihlasujúceho publikáciu bezplatná a neviaže sa s úhradou registračného poplatku. Podrobnosti týkajúce sa súťaže sa nachádzajú v pripojených pravidlách súťaže a v prihláške. taktiež prístupné na webových stránkach www.cotg.pttk.pl a www.ksiazka.krakow.pl.

Vydavatelia, ktorí sa zúčastnia súťaže piatykrát, dostanú zvláštne pamätné diplomy.

5. ročníka soutěže v roce 2020 sa zúčastnilo 31 vydavateľov z deviatich štátov (Rakousko, Bulharsko, Česko, Kanada, Poľsko, Slovensko a Velká Británia), ktoří prihlásili do súťaže  114 publikaceí. publikácií. K laureátom a k oceneným patrili publikácie z Rakúska, Bulharska, Česka, Kanady, Poľska, Slovenska a Veľkej Británie.

Srdečne Vás pozývame – do súťaže sa možno prihlásiť do 20. septembra 2021 (vrátane).

20. september roku, v ktorom je organizovaná súťaž, je dátum, kedy sa prihlášky a prihlásené publikácie musia byť doručené na adresu: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 31-010 Kraków,Poľsko, ul. Jagiellońska 6,s dopiskom: KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”.

ORGANIZÁTORI

GDPR. Adresové údaje Vašej firmy pochádzajú z účasti na Medzinárodnej súťaži Najlepšie publikácie o horách, ktorá sa koná každý rok v rámci Medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove, alebo z informácií vo Vašich publikáciách, ako aj internetovej stránky. Tieto údaje používajú výlučne usporiadatelia pri organizovaní jednotlivých etáp súťaže a nesprístupňujú ich tretím osobám. V prípade, že Vaša firma si neželá už ďalšiu korešpondenciu vo veci spomínanej súťaže, alebo si prajete opraviť doterajšie údaje o Vašej firme, takéto rozhodnutie môžete kedykoľvek zaslať na adresu organizátorov súťaže. Správcami osobných údajov sú Organizátori súťaže:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK v Krakove, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a, poczta@cotg.pttk.pl;
Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński, 30-043 Kraków, ul. Biernackiego 17/39, wydawnictwokarpaty@gmail.com;
Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, iod@targi.krakow.pl

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK