Medzinárodná súťaž
"Najlepšie publikácie o horách"

Súťaž "Najlepšie publikácie o horách"

Kontakt

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6
31-010 Kraków, Poľsko

Sekretariát

poczta@cotg.pttk.pl
tel. + 48 12 422 28 40, klapka 10

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK