Konkurs im Walerego Goetla na najlepszą
pracę doktorską o tematyce górskiej

Konkurs im Walerego Goetla na najlepszą
pracę doktorską o tematyce górskiej

Kontakt

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6
31-010 Kraków

Anna Mika
anna.mika@cotg.pttk.pl
tel. 12 422-28-40

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK