Międzynarodowy Konkurs
"Najlepsze wydawnictwa o górach"

Konkurs
"Najlepsze wydawnictwa o górach"

Wstęp PL

8. Międzynarodowy Konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”, Kraków 2023

W ramach 26. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (26-29 października 2023 roku) został ogłoszony 8. MIĘDZYNARODOWY KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, którego organizatorami są Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie oraz Targi w Krakowie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej), które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2019 roku (włącznie). W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2019 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2019 roku.

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, czasopisma, prozę literacką i poezję o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszenia. Są one również dostępne  na stronach https://ow.wierchy.cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/

Wydawcy, którzy będą uczestniczyć w Konkursie po raz piąty otrzymają specjalne pamiątkowe dyplomy.

W 7. Konkursie w 2022 roku brało udział 37 wydawców z sześciu krajów (Austria,  Czechy, Kanada, Polska, Słowacja i Ukraina), którzy zgłosili do Konkursu 113 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z Austrii,  Czech, Kanady, Polski, Słowacji i  Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2023 roku (włącznie).

Dzień 20 września 2023 r. jest terminem, w którym formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłoszonych wydawnictw muszą znaleźć się pod adresem:

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków z dopiskiem KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”.

ORGANIZATORZY

 

 

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK