WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

AKTUALNOŚCI

Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych w Karpatach po obu stronach granicy (w obszarze wsparcia).

Awaryjny fundusz na prace znakarskie

Od tego sezonu PTTK dysponuje funduszem awaryjnym na usuwanie problemów i szkód na szlakach. Zarządzanie tym funduszem powierzono Centralnemu Ośrodkowi Turystyki Górskiej w Krakowie. Są to dodatkowe środki z budżetu PTTK na prace znakarskie, które są niezbędne do wykonania w szybkim terminie.

Szlakiem kobiet Krakowa

W ramach projektu poświęconego kobietom Krakowa – mieszkankom pochodzącym z różnych epok i środowisk, które zapisały się w historii naszego miasta i nadały mu niepowtarzalny charakter, powstaje trasa turystyczna pt. „Szlak Kobiet Krakowa”.

Informacje dla znakarzy szlaków górskich PTTK

Informacje i wzory dokumentów dla znakarzy szlaków górskich PTTK

Więcej aktualności
Oficyna Wydawnicza „Wierchy”
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: (12) 4221557 w. 26
poczta@cotg.pttk.pl