WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

O nas

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest kontynuatorem działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego początki sięgają 1873 r. oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstałego w 1906 r. W 1992 r. w strukturach organizacji wyodrębniono Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, którego celem jest realizacja zadań statutowych PTTK na terenach górskich. Jednym z nich jest dokumentowanie historii zdobywania gór oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego ludzi je zamieszkujących.

Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK są realizowane przez Oficynę Wydawniczą „Wierchy” oraz od 1993 r. również przez redakcję „Gazety Górskiej”. OW „Wierchy” znajduje się w strukturze organizacyjnej COTG PTTK od 1992 r. Jest wydawcą rocznika „Wierchy” wydawanego nieprzerwanie od 1923 r. i licznych publikacji książkowych, z których znaczna część jest recenzowana.

Oficyna publikuje teksty poświęcone głównie krajoznawstwu, które, pomimo że nie jest samodzielną dyscypliną naukową, doskonale łączy nauki humanistyczne z przyrodniczymi. Dbamy o to, by wydawane przez nas prace były oryginalne i wnosiły istotny wkład w dziedziny, których dotyczą. Stosujemy się do zaleceń Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), zwalczając wszelkie nieuczciwe praktyki związane z plagiatowaniem. Od Autorów tekstów naukowych wymagamy niezależności, profesjonalizmu i nienagannego warsztatu badawczego. W trosce o redaktorską rzetelność aktywnie współpracujemy z Autorami i w razie potrzeby udzielamy pomocy w przygotowaniu tekstu. Staramy się, aby nasze wydawnictwa odznaczały się nie tylko wysokim poziomem merytorycznym, ale były również atrakcyjne pod względem edytorskim.

OW „Wierchy” stale współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, m. in. z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz innymi instytucjami kultury i nauki, jak Tatrzański Park Narodowy, Muzeum Tatrzańskie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Działalność wydawnicza jest finansowana zarówno z środków własnych PTTK, jak i w ramach realizacji zadań publicznych. 

Oficyna wydaje również publikacje pokonferencyjne i posympozjalne (m.in. etnograficzne, biograficzne, prawne, z zakresu ochrony przyrody) oraz reprinty dawnych górskich wydawnictw: „Pamiętnik TT”, „Huculszczyzna”, a także materiały statutowe PTTK – regulaminy i książeczki odznak turystyki kwalifikowanej.

 

Redakcja:

dr Wiesław Aleksander Wójcik (red. nacz.)
Sebastian Kłosok
Natalia Figiel

Komitet Wydawniczy:

dr Katarzyna Ceklarz
dr Iwona Dominek 
dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok
dr Małgorzata Szczepańska
dr Bernadetta Zawilińska

Oficyna Wydawnicza „Wierchy”
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: (12) 4221557 w. 26
poczta@cotg.pttk.pl