WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Centralna Biblioteka Górska PTTK

Początki biblioteki sięgają 1874 roku, kiedy to na wiadomość o powstaniu Towarzystwa Tatrzańskiego, pierwszej polskiej organizacji turystycznej, rozmaite stowarzyszenia alpinistyczne i turystyczne z całej Europy poczęły nadsyłać do Krakowa wydawane przez nie książki i czasopisma. Wydawnictwa swoje ofiarowały wówczas oddziały Club Alpinie Italiano w Neapolu, Florencji, Turynie, Agordzie, Suzie i Aoście, Club Alpine Français w Paryżu, Deutsche und Österreichische Alpenverein we Frankfurcie nad Menem, Steierische Bergverein w Grazu, Siebenbürgische Karpathenverein w Hermannstadt, Magyarországi Kárpátegyesület w Kezmarku oraz inne. Zapoczątkowane w ten sposób zbiory zaczęto z czasem uzupełniać, tworząc bibliotekę. Obowiązki bibliotekarzy pełnili zawsze wybitni polscy znawcy gór – jak na przykład: Leopold Świerz, Ignacy Król, Kazimierz Sosnowski, Władysław Midowicz, Witold H. Paryski, Bohdan Małachowski, Kazimierz Polak, Wiesław A. Wójcik, a obecnie Sebastian Kłosok. Od roku 1950 tj. od połączenia się Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Centralna Biblioteka Górska znajdowała się pod opieką Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie.

Gromadzony księgozbiór jest wielodyscyplinarny, różnorodna jest bowiem wiedza o górach. Biblioteka posiada wiele dzieł rzadkich i unikatowych. Do najcenniejszych z nich należy dzieło Dawida Frölicha – MEDULLA GEOGRAPHIAE PRACTICAE (1639) z najdawniejszym drukowanym opisem wycieczki w Tatry. Biblioteka liczy obecnie ponad 42 tysiące woluminów druków zwartych, 9615 czasopism i wydawnictw ciągłych (ponad 1550 tytułów) oraz 2748 jedn. inwentarzowych map. Przez 40 lat biblioteka mieściła się w lokalu KTG ZG przy Placu Wiosny Ludów (obecnie Plac Wszystkich Świętych). W roku 1991 została przeniesiona do siedziby Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6/6a i publicznie udostępniona.

Od roku 2004 jest tworzona wersja elektroniczna katalogu Biblioteki dostępna przez internet. Obecnie znajduje się w niej ponad 23300 tytułów co stanowi ok. 81% księgozbioru Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia zbiorów bibliotecznych
w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6/6a II piętro.


GODZINY OTWARCIA

WTOREK 10.00–19.00
ŚRODA 10.00–16.00
CZWARTEK 10.00–19.00
PIĄTEK 10.00–16.00

a w pozostałych godzinach po wcześniejszym umówieniu z bibliotekarzem:
12 422-28-40 wew. 17
12 422-15-57
anna.mika@cotg.pttk.pl
sebastian.klosok@cotg.pttk.pl


Serdecznie zapraszamy do internetowego
Katalogu Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK.

Oficyna Wydawnicza „Wierchy”
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: (12) 4221557 w. 26
poczta@cotg.pttk.pl