WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Konkursy

Jako wydawnictwo staramy się też wspierać młodych naukowców w rozwoju. Od 2016 roku Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej jest organizatorem Konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej. Co dwa lata jury wyłania trzy nagrodzone prace z zakresu nauk humanistycznych i nauk przyrodniczych. Oprócz gratyfikacji finansowej częścią nagrody głównej jest możliwość wydania rozprawy w Oficynie Wydawniczej „Wierchy”. Pokłosiem konkursu są takie książki jak: Kazimierz Sosnowski (1875-1954) Anny Szeligi, Sebastian Flizak (1881-1972) ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki Katarzyny Ceklarz oraz Nazewnictwo Tatr Wysokich. Konceptualizacja przestrzeni górskiej Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok.

Od 2015 r. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej wraz z Wydawnictwem „Karpaty” i Targami w Krakowie Sp. z o. o. jest współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu „Najlepsze wydawnictwa o górach”. W 5. Konkursie w 2020 r. brało udział 31 wydawców z siedmiu krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja i Wielka Brytania), którzy zgłosili do Konkursu 114  wydawnictw. Wyniki Konkursu oraz gala wręczenia nagród odbywa się w podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Oficyna Wydawnicza „Wierchy”
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: (12) 4221557 w. 26
poczta@cotg.pttk.pl