WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Wierchy

KOMITET REDAKCYJNY:
Stefan W. Alexandrowicz, Jerzy W. Gajewski, Ewa Grzęda, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zbigniew Mirek, Joanna Pociask-Karteczka (przewodnicząca), Jacek Potocki, Jacek Purchla, Mieczysław Rokosz, Ewa Roszkowska, Zdzisław J. Ryn, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski, Bogdan Zemanek

REDAKTOR NACZELNY:
Wiesław Aleksander Wójcik:   wieslaw.a.wojcik@cotg.pttk.pl

REDAKTOR TECHNICZNY:
Roman Zadora:   roman.zadora@cotg.pttk.pl

INFORMACJE DLA AUTORÓW:
Redakcja zwraca się do wszystkich interesujących się zagadnieniami górskimi, przede wszystkim badaczy i turystów, o czynną współpracę i nadsyłanie artykułów oraz przyczynków i notatek z zakresu krajoznawstwa, turystyki, historii, ratownictwa, biografii ludzi gór, piśmiennictwa, kroniki zmarłych.
Chodzi nam o to, aby nasz doroczny przegląd spraw górskich w Polsce i na świecie był jak najpełniejszy i w jak najszerszym zakresie odzwierciedlał sprawy gór ( w aspekcie humanistycznym i przyrodniczym) w teraźniejszości i przeszłości. Ze szczególną prośbą zwracamy się do ludzi nauki z poszczególnych gałęzi wiedzy, aby zechcieli dzielić się z czytelnikami „Wierchów” wynikami swoich badań, jak również prezentować na łamach naszego rocznika najciekawsze publikacje dotyczące gór.
Będziemy wdzięczni wszystkim turystom i krajoznawcom za nadsyłanie do opublikowania korespondencji omawiającej bieżące wydarzenia, osobliwości przyrodnicze i kulturowe oraz przyczynki i postulaty odnoszące się do danego regionu gór.
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Prosimy nadto wszystkich o nadsyłanie wydawnictw dotyczących gór celem recenzji oraz wzbogacenia zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie.

INFORMACJE TECHNICZNE

Adres redakcji: Redakcja „Wierchów”, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków,
telefon: 12 422 15 57, e-mail: wieslaw.a.wojcik@cotg.pttk.pl.

ISSN: 0137-6829

 

W okresie międzywojennym w latach 1923 do 1939 ukazało się 16 roczników Wierchów.
Pierwsze Wierchy po wojnie ukazały się w roku 1947
Oficyna Wydawnicza „Wierchy”
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: (12) 4221557 w. 26
poczta@cotg.pttk.pl